Ny hemsida!

En ny hemsida växer fram och ser dagens ljus och nya möjligheter! Bloggen är en av dem. Vi hoppas och tror på modernare gränssnitt, lättare att hitta, nya möjligheter för våra medlemmar, större interaktion via får facebooksida (här kan du ju faktiskt marknadsföra dig genom att visa nyligen utförda jobb) Vi är tacksamma för feedbad på både gott och ont så att säga; Om hemsidan ser konstig ut på din dator t.ex. eller om det finns länkar som inte fungerar, bilder som inte visas eller rena felaktigheter i text osv.

Kortfattat så mottages helt enkelt tacksamt Konstruktiv Kritik

Webmaster: Johan Funke

Bästa hälsningar, Webmaster Johan Funke

(längst ner på varje sida finns en länk till webmastern där man alltså klickar för att informera om sidans för och nackdelar)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts