top of page

Hässleholms Hantverks och Industriförening

Vi verkar och samverkar...
 

Hässleholms Hantverks- & Industriförening verkar för en fri företagsamhet, grundad på fri marknadshushållning under socialt ansvar samt på det lokala planet föra en konstruktiv dialog mellan småföretagare och kommunen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga en näringspolitik som syftar till att skapa ett bättre klimat för företagsamheten i vår region.

 

Vi är ca 200 medlemmar och träffas andra torsdagen i månaden då vi har månadsmöte. I samband med dessa brukar vi ha någon intressant föreläsare eller också besöker vi något spännande företag. Mötena avslutas med en lätt måltid.Vår stora föreningslokal kan efter hänvändelse till fastighetsförvaltaren, upplåtas till föreningens medlemmar och till andra föreningar enl. särskilda villkor och hyresavtal.

 

Dessutom kan lokalerna få disponeras för sammanträden inom branschföreningar, vilka föreningens medlemmar tillhör.Låter det intressant så kan du ansöka om medlemskap här.Välkomna!

Projekt

Aktiviteter där Hässleholms Hantverks- & Industriföring medverkar.
 

Föreningen är representerad i Näringslivsrådet och deltar i olika näringslivsprojekt som kan bidraga till en positiv utveckling av Hässleholm och dess näringsliv och är representerad i det lokala arbetsmarknadsrådet.
 

Ung företagsamhet i Skåne (UF) är en organisation som vill främja och hjälpa unga företagare att hitta rätt och att lära sig hantera alla krav och möjligheter som nyföretagare.
Vår förening har en plats i den lokala UF-organisationen. Hantverksföreningen utdelar ett årligt entreprenörspris på 2000 kr.

Lärlingsakademin Skåne Nordost är ett projekt för lärlingsutbildning för vuxna. Utbildningen är förlagd till en arbetsplats där det finns en handledare som 
samarbetar med skolans yrkeslärare.
Mer information

bottom of page